Tag Archives: Πακιστάν

Ομπάμα στην Ινδία: Ποιός ωφελείται; – (Πυρηνικά)

Ένα κύμα από ενστάσεις ή ερωτηματικά, διαφορετικά για κάθε οπτική και θεώρηση, δημιούργησε η τριήμερη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην Ινδία στις 25 Ιανουαρίου. Κορυφαίος προσκεκλημένος την Ημέρα Δημοκρατίας, ο αμερικανός πρόεδρος ταξίδεψε με τεράστια ατζέντα που περιελάμβανε … Continue reading

Rate this:

Posted in Διάβασα Είδα, Επικαιρότητα, Κόσμος, Περιβάλλον, Πολιτική | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Διεθνής κινητικότητα γύρω από το Ιράν

Μέ­τω­πα σύ­γκλι­σης και συ­νερ­γα­σίας δη­μιουρ­γεί το Ιράν, με­τά τη συμ­φω­νία της 24ης Νο­εμ­βρίου στη Γε­νεύη, ό­που α­πο­φα­σί­στη­κε πε­ριο­ρι­σμός των κυ­ρώ­σεων της Δύ­σης και πά­γω­μα συ­γκε­κρι­μέ­νων δρα­στη­ριο­τή­των του Ιράν στον το­μέα της πυ­ρη­νι­κής ε­νέρ­γειας. Σε πρω­το­χρο­νιά­τι­κο μή­νυ­μά του, ο πρό­ε­δρος Χα­σάν … Continue reading

Rate this:

Posted in Κόσμος, Πολιτική | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Πολεμικά μέτωπα των Η­ΠΑ ανά τον κόσμο

Διαρ­κείς πό­λε­μοι για… «Διαρ­κή Ελευ­θε­ρία» Οι Η­ΠΑ δια­τη­ρούν α­νοι­κτά μέ­τω­πα πα­γκο­σμίως, κυ­ρίως ε­ξαι­τίας του πο­λέ­μου ε­να­ντίον της τρο­μο­κρα­τίας, δη­λα­δή της πε­ρί­φη­μης ε­πι­χεί­ρη­σης με το κω­δι­κό ό­νο­μα «Διαρ­κής Ελευ­θε­ρία». Εκτός α­πό τον ε­γκε­κρι­μέ­νο α­πό το Κο­γκρέ­σο και πνευ­μα­τι­κό τέ­κνο του Τζόρτζ … Continue reading

Rate this:

Posted in Διάβασα Είδα, Κόσμος | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Δεν τελειώνουν τα θύματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Καύσωνες, πυρκαγιές και θάνατοι, το τίμημα της 2ης θέσης των ΗΠΑ διεθνώς σε εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα Ήρωες χα­ρα­κτή­ρι­σε ο α­με­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Μπα­ράκ Ομπά­μα, α­πό την Αφρι­κή ό­που τα­ξί­δευε, τους 19 πυ­ρο­σβέ­στες που σκο­τώ­θη­καν στην πυρ­κα­γιά που καίει α­νε­ξέ­λε­γκτη … Continue reading

Rate this:

Posted in Κόσμος | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,