Tag Archives: Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ

Διεθνής κινητικότητα γύρω από το Ιράν

Μέ­τω­πα σύ­γκλι­σης και συ­νερ­γα­σίας δη­μιουρ­γεί το Ιράν, με­τά τη συμ­φω­νία της 24ης Νο­εμ­βρίου στη Γε­νεύη, ό­που α­πο­φα­σί­στη­κε πε­ριο­ρι­σμός των κυ­ρώ­σεων της Δύ­σης και πά­γω­μα συ­γκε­κρι­μέ­νων δρα­στη­ριο­τή­των του Ιράν στον το­μέα της πυ­ρη­νι­κής ε­νέρ­γειας. Σε πρω­το­χρο­νιά­τι­κο μή­νυ­μά του, ο πρό­ε­δρος Χα­σάν … Continue reading

Rate this:

Posted in Κόσμος, Πολιτική | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,