Αυξήσεις των λογαριασμών της ΔΕΗ. Κόστος χωρίς κέρδος.

DEH Η είδηση είναι οτι με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) αυξάνεται από το 2ο εξάμηνο 2013 το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές.

Με αυτήν την αφορμή και εξαιτίας της ανεπαρκούς πληροφόρησης από την ελληνική τηλεόραση, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε, να καταγράψουμε και να προβληματιστούμε πάνω σε κάποιες πληροφορίες και δεδομένα.
Υπάρχουν τεράστια περιθώρια έρευνας την οποία θα επιδιώξουμε με τα μέσα που διαθέτει το blog και η συντάκτρια, ωστόσο δεν θα ήταν άσκοπο οι πολίτες/καταναλωτές/ χρηματοδότες αυτής της χώρας να παραμείνουμε υποψιασμένοι και –προς Θεού- να αποφύγουν, όσοι την συνηθίζουν, την μίζερη, μοιρολατρική ατάκα: «Τι να κάνουμε; Όλα αυξάνονται εκτός από τα έσοδά μας.» 

Η ΡΑΕ, όπως αυτοπροσδιορίζεται, «συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται –τόσο μονοσήμαντα στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως με αυτές με τις οποίες διασυνδέεται.»
Η ΡΑΕ λοιπόν, αποφάσισε να αυξήσει το τέλος χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, επειδή όπως –η ίδια και πάλι- δηλώνει:
«Οι αναπροσαρμογές του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.»

Συνεχίζει δε τονίζοντας οτι, «είχε επισημάνει (σ.σ. πότε;) τις επερχόμενες συνέπειες της απρογραμμάτιστης αυτής διείσδυσης, θεωρεί δε νομοτελειακά βέβαιο ότι, εάν δεν ληφθούν επειγόντως πρόσθετα δραστικά μέτρα, θα απαιτηθούν και νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στο άμεσο μέλλον.»

Καταλήγει δε η ΡΑΕ αναλογιζόμενη τους έλληνες: «Αποτελεί γι’ αυτό αναγκαιότητα, υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, να ανακοπεί και να αναστραφεί η μετακύλιση του βάρους του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού,στο φορολογούμενο πολίτη και καταναλωτή. Η εξεύρεση αξιόπιστων και αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων αποτελεί άμεση υποχρέωση και προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών (Πολιτεία,παραγωγοί,κ.λπ.).»

Πρώτον: Ποιές θα είναι οι «αξιόπιστες και αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις»; Κάποια εκποίηση δημόσιας περιουσίας πάλι;

Δεύτερον: Καταλάβαμε καλά οτι οι επιδοτήσεις εγκατάστασης τεχνολογιών ΑΠΕ δημιούργησαν έλλειμμα, το οποίο σύμφωνα με όρους του μνημονίου (ποιού;) πρέπει να μηδενιστεί; 

Δεν αναφέρει η ΡΑΕ όμως οτι με υπουργική απόφαση της 1.10.2010[1] η χορήγηση αδειών εγκατάστασης έχει ανασταλεί, τροποποιόντας τον Νόμο 3851/2010[2] που αφορούσε στην «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ο οποίος καθορίζει τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ και τις σχετικές επιδοτήσεις και απαλλαγές παραγωγών και νοικοκυριών.

fotovoltaikaΣυγκεκριμένα, σύμφωνα με τον  πιο πάνω Νόμο: «Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα.»
Επίσης: «Με τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων προωθούνται, κατά προτεραιότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της ατμόσφαιρας, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.» 

Πρέπει να αναφέρουμε οτι οι άδειες παροχής η.ε. και οι όροι τους, χορηγούνται, καθορίζονται και ελέγχονται από την ΡΑΕ. 

Επίσης, όσον αφορά στο «σωρευτικό έλλειμμα», όπως το χαρακτηρίζει, του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας), η ΡΑΕ πάλι παραλείπει κάτι από την πληροφόρηση προς τους καταναλωτές.
Ο Νόμος 3734/2009[3], όριζε ως ΣΗΘΥΑ την: «συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10 %) σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρακτηρίζεται ως συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.»

Με εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει του νόμου) κατά 10%, γιατί επιβαρύνονται οι καταναλωτές;

Η εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει παρουσιάσει αύξηση τα τελευταία χρόνια –όπως οφείλει βάσει της εθνικής αλλά κυρίως της ευρωπαϊκής νομοθεσίας- σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)[4], όπως θα δούμε όμως δεν έχει μεταβληθεί το ενεργειακό μείγμα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Πού και πώς διατίθεται η ηλεκτρική αυτή ενέργεια και ποιός επωφελείται αφού σίγουρα δεν είναι οι καταναλωτές/πελάτες της ΔΕΗ;
Η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της ΕΕ, ωστόσο η ίδια η ΕΕ θα πρέπει πρώτα να συμμορφωθεί προς τις δικές της δεσμεύσεις για μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% από ΑΠΕ μέχρι το 2020. 

Η ΔΕΗ, στους λογαριασμούς που αποστέλλει στους καταναλωτές, από το 2009 και μετά, αναγράφει το «μείγμα καυσίμου για όλη τη χώρα», δηλαδή αναφέρει σε ποιό ποσοστό καλύπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τις διαφορετικές πηγές ενέργειας. 

Το μείγμα καυσίμου όπως το παραθέτει η εταιρία στους λογαριασμούς, αναλύεται ως εξής: 

  2.2009-1.2010 12.2010-11.2011 12.2011-11.2012
Λιγνίτης 51,16% 46,16% 47,69%
Πετρέλαιο 10,56% 8,06% 8,20%
Φυσικό Αέριο 15,82% 24,82% 23,93%
Υδροηλεκτρική Ενέργεια 9,11% 7,44% 6,21%
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργ. 6,14% 8,08% 10,55%
Διασυνδέσεις* 7,20% 5,42% 3,42%

*πρόκειται για τις διασυνοριακές/διακρατικές μεταφορές ηλεκτρικής ενέργειας[5] 

Τα πιο πρόσφατα ποσοστά παραμένουν αμετάβλητα μέχρι τον Ιούνιο 2013 ενώ γενικά παρατηρούμε οτι η σύνθεση έχει διαφοροποιηθεί από το 2010, όταν εμφανίστηκε η πληροφορία στους λογαριασμούς, προς την κατεύθυνση της αύξησης των ορυκτών καυσίμων (79,82% το 2013 έναντι 77,54% το 2009) με απλή μετάθεση από το πετρέλαιο και την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, στο φυσικό αέριο. Αντίθετα η υδροηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται λιγότερο και το μερίδιό της μαζί με τις ΑΠΕ παραμένει στο 16,76% -περίπου ίδιο με του 2010-, το οποίο μακράν απέχει από το 40% που είχε εξαγγείλει ως στόχο μέχρι το 2020 ο πρώην υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου στην Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, COP 17 στο Ντέρμπαν, Νότια Αφρική, τον Δεκέμβριο 2011.

Μπορεί ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου να άλλαξε υπουργείο εκ των υστέρων –εξέλιξη που αποδείχθηκε μοιραία για τον ίδιο-, ωστόσο οι –όποιες- δηλώσεις του, προέρχονται από θεσμικό πρόσωπο και απευθύνονταν σε διεθνή οργανισμό στα πλαίσια διάσκεψης κορυφής.

curiaΟι εξαγγελίες, οι υποσχέσεις, οι πανηγυρισμοί για τις επενδύσεις και την εκμετάλλευση των (ω του θαύματος!) νεοανακαλυφθέντων κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων και για τον αγωγό ΤΑΡ –ένα ακόμα όνειδος της κυβέρνησης για το οποίο ζητωκραυγάζουν τα ΜΜΕ- σε ποιό βαθμό σχετίζονται με την επιβάρυνση του κόστους ενέργειας και τον πιθανό εξοστρακισμό των ΑΠΕ; 

Μήπως αντί της κοινωνικής παροχής βιώσιμου περιβάλλοντος, η λύση που επιλέχθηκε για την Ελλάδα (ίσως και για άλλες χώρες), είναι να πληρώνουν πάλι οι κάτοικοι της χώρας, τα παγκόσμια κέρδη των εταιρειών εξόρυξης, διακίνησης και πώλησης ορυκτών καυσίμων;

Οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση ΑΠΕ, χορηγούνται σε ιδιωτικές εταιρείες και δεν πρόκειται για κάποια κρατική επένδυση η οποία προκαλεί κόστος στον προϋπολογισμό.
Για ποιό λόγο και με ποιόν τρόπο δημιουργήθηκε έλλειμμα;

Οι έλληνες, οι οποίοι πληρώνουν το κόστος των ρύπων, οφείλουν να γνωρίζουν και η πολιτεία έχει υποχρέωση να τους ενημερώσει, σε ποιό βαθμό έχει επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών ρύπων την οποία πληρώνουν στους λογαριασμούς.

Γιατί το έλλειμμα επιβαρύνει έναν εξαθλιωμένο πληθυσμό ενώ πριμοδοτεί βιομηχανίες οι οποίες ουδεμία επένδυση πραγματοποιούν από αυτές που «ονειρεύεται» ή με τις οποίες «παραμυθιάζει» τους πολίτες ο πρωθυπουργός;
Η εξήγηση πιθανόν να περιλαμβάνεται στα πλαίσια της (ευρωπαϊκης) συνεργασίας με την Κίνα, της οποίας ο έλληνας πρωθυπουργός λειτούργησε σαν «κράχτης». Μεταξύ των «κατάλληλων κινήτρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επενδυτών» δηλαδή των αγοραστών ελληνικών επιχειρήσεων που θα αποκρατικοποιηθούν, ψηφίστηκαν νόμοι στους οποίους περιλαμβάνονται:
«Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η απλούστευση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων», όπως είπε ο κ. Σαμαράς προς τους κινέζους επενδυτές.

ekpompesDEHΣτο μεταξύ η υποψήφια για αποκρατικοποίηση ΔΕΗ, με κοινοπρακτικό δάνειο 700 εκατ. ευρώ από την γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW IPEX Bank το οποίο εγκρίθηκε από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes[6], ήδη προχώρησε τον Μάρτιο 2013 στην υπογραφή συμφωνίας με την κατασκευαστική εταιρία ΤΕΡΝΑ ΑΕ, η οποία σε συνεργασία με γερμανικές εταιρίες ανέλαβε την δημιουργία της νέας λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής «Πτολεμαΐδα V», αξίας περίπου 1,4 δις ευρώ[7] [8]

Επιπλέον, η Ευρωπαική Επιτροπή προσφεύγει απανωτά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να επιτύχει την άρση του «μονοπωλίου» της ΔΕΗ στην εξόρυξη λιγνίτη.
Ο ελληνικός λιγνίτης, είναι σαφές οτι παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ΕΕ και τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένων (Γερμανία, Σουηδία) χωρών.

Οι έλληνες και όλοι οι κάτοικοι της Γης, όπως ήδη συμβαίνει, πληρώνουν με την ζωή τους τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο, πρωτεύον ζήτημα.
Οι πλαστές οικονομικές κρίσεις οδηγούν στον φόβο τους ανθρώπους σε όλους τους ρόλους τους: Φοβισμένοι πολίτες, φοβισμένοι καταναλωτές, φοβισμένοι εργαζόμενοι, φοβισμένοι άνθρωποι. 

Σημείωση: Μέρος των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών προέρχονται από την διπλωματική μου εργασία για την Κλιματική Αλλαγή και η επικαιρότητα -δυστυχώς με αρνητικό τρόπο- φροντίζει πάντοτε να παρέχει νεότερα δεδομένα τα οποία παρακολουθώ και χρησιμοποίησα στο άρθρο.


Advertisements

About Elisabeth P

My websites: womaneveryday με σκέψη για όλα-σχεδόν(https://womaneveryday.wordpress.com/), Climate Change-Human Case/Κλιματική Αλλαγή-Ανθρώπινη Υπόθεση (https://climatechangeplanet.wordpress.com/), The World The People ...and the truth (https://theworldthepeople.wordpress.com/)
This entry was posted in Για δεύτερη σκέψη, Επικαιρότητα, Οικονομία, Πολιτική and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.