Η Ιταλία θα αποχωρήσει πριν από την Ελλάδα

Posted on Πα 13 Ιουλ 2012by

Η Ιταλία και η Ιρλανδία έχουν περισσότερα κίνητρα για να αποχωρήσουν από το ευρώ, από όσα η Ελλάδα, ενώ η Γερμανία ίσως να έχει λίγα περιθώρια να εμποδίσει αποχωρήσεις από την νομισματική ένωση, σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch. Χρησιμοποιώντας ανάλυση κέρδους-κόστους και θεωρία Παιγνίων, οι στρατηγικοί αναλυτές συναλλάγματος της BofA Merrill Lynch, David Woo και Athanasios Vamvakidis κατέληξαν στο συμπέρασμα, σε έκθεσή τους της 10 Ιουλίου 2012, οτι επενδυτές ”ίσως να υποτιμούν της εθελουσία έξοδο μίας ή περισσοτέρων χωρών” από τον συνασπισμό. ”Η ανάλυσή μας παράγει κάποια εκπληκτικά αποτελέσματα που ακόμα και μελετητές που πιθανόν να διαφωνούν με τα συμπεράσματά μας, θα τα βρουν ενδιαφέροντα,” έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές. Η Ιταλία, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ζώνης του ευρώ, έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει διατεταγμένη αποχώρηση και θα επωφελούνταν από βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα, οικονομική ανάπτυξη και ισολογισμούς, δήλωσαν. Ενώ η Γερμανία θεωρείται οτι μπορεί να εγκαταλείψει την ευρωζώνη ευκολότερα, έχει τα λιγότερα κίνητρα από οποιαδήποτε χώρα να το κάνει, διότι θα εμφάνιζε ασθενέστερη ανάπτυξη, πιθανόν υψηλότερα κόστη δανεισμού και αρνητικά αποτελέσματα στους ισολογισμούς της, λένε οι αναλυτές. Η Αυστρία, η Φινλανδία και το Βέλγιο, επίσης έχουν ελάχιστους λόγους να αποχωρήσουν, ενώ η Ισπανία αποτελεί την ασθενέστερη περίπτωση αποχώρησης μεταξύ των οικονομιών που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση. Η ανάλυση έχει βασισθεί σε ένα πλαίσιο το οποίο κατατάσσει ένδεκα από τα 17 κράτη της ευρωζώνης με κριτήρια όπως, κατά πόσον εύρυθμη θα ήταν η έξοδος τους από την ομάδα και πώς θα επιδρούσε στην οικονομική ανάπτυξη, στα επιτόκια και στους ισολογισμούς.  Η Ιρλανδία και η Ιταλία έλαβαν μια μέση κατάταξη 3,5 ενώ για την Ελλάδα ήταν 5,3 και η Γερμανία είχε το υψηλότερο αποτέλεσμα 8,5. Όσο χαμηλότερος ο αριθμός, τόσο περισσότερα θα κερδίσουν από την έξοδο. Οι Woo και Vamvakidis χρησιμοποιούν την θεωρία Παιγνίων για να υποδηλώσουν οτι ενώ η Γερμανία θα μπορούσε να ”δωροδοκήσει” την Ιταλία να παραμείνει στην ένωση και να αποφύγει τις επιπτώσεις από την έξοδο, η δυνατότητά της να το κα΄νει είναι περιορισμένη. Κι αυτό επειδή η Ιταλία έχει περισσότερους λόγους από την Ελλάδα να αποχωρήσει, οπότε οποιαδήποτε αντιστάθμιση θα απέβαινε πολύ δαπανηρή για την Γερμανία και οι Ιταλοί θα ήταν ακόμα περισσότερο διστακτικοί από τους Έλληνες να αποδεχθούν τους όρους της παραμονής τους. ”Εάν η παρέμβασή μας αποδειχθεί σωστή, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις αγορές στους επόμενους μήνες,” δήλωσαν. * * *

ΠΗΓΗ: Bloomberg  By Simon Kennedy 12.7.2012 photo credit: Reuters

Απόδοση: womaneveryday

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s